Typizované stavby

Vytvořili jsme rozmanitou škálu typů domů, které sdílejí principy zdravého bydlení a umožňují formovat nové komplexní urbánní celky s důrazem na kvalitu života nejen na úrovni jednotlivce ale také komunity.

Asset-1@3x-100

Vytvořili jsme architektonickou studii, které předcházel výzkum důležitých aspektů zdravého bydlení a komplexní analýza environmentálního dopadu stavebních materiálů. Jejím výsledkem je unikátní škála typů dřevostaveb, jenž vycházejí z principů zdravého bydlení a udržitelnosti.

Naše typy rodinných, řadových a bytových domů umožňují vytvářet komplexní urbánní celky a koncepční přístup vůči okolí s důrazem na kvalitu života nejen na úrovni jednotlivce, ale také komunity.

Koncept

Koncept zdravého domu spočívá v optimálním využití přírodních zdrojů a vytvoření stavby, která poskytuje kvalitní a úsporný život svým obyvatelům.

PASIVNÍ PRINCIPY A ORIENTACE

VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ

Jedním ze základních principů zdravého bydlení je větrání. Námi navržené stavby pracují s kombinací přirozeného a nuceného větrání, která z našeho výzkumu vyplynula jako nejvhodnější. Umožňuje větrat v zimních měsících bez nutnosti otevírat okna a tím se vyvarovat tepelných ztrát a nechtěné vlhkosti vnikající dovnitř z exteriéru. 

U bytových a řadových domů je u každého domu navržena rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti. V létě domy využívají systém přirozeného větrání. Navržené větrací šachty mají za úkol celý dům komínovým efektem vyvětrat a ochladit, což se vzhledem ke klimatické změně a každoročnímu nárůstu teplot stává nezbytným. Zbavujeme tak domy nutnosti nákladných a neekologických chladících systémů. 

V případě bytového domu je nucené větrání řešeno centrální rekuperační jednotkou obsluhující celý dům a přirozené větrání je navrženo podobně jako u bytového a řadového domu centrální větrací šachtou v komunikačním jádru. Větrací komín je nutno dále dopracovat za spolupráce odborníka.

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY

Řešení vytápění a ohřevu teplé vody je u rodinných a řadových domů možno řešit dle lišících se výchozích aspektů území a dle preferencí klienta. Je tak možno zvolit kombinaci tepelného čerpadla v kombinaci voda – vzduch a solárních kolektorů pro ohřev TUV či využití fotovoltaických panelů a jejich napojení na elektrické topné infrapanely nebo podlahové infratopení

V případě bytového domu je pak v rámci úspornosti nejvhodnější řešení s centrální jednotkou tepelného čerpadlo v kombinaci se solárními kolektory.

KONCEPT HOSPODAŘENÍ S VODOU

Dešťovou vodu je možné shromažďovat v nadzemní nádrži a využívat ji jako zdroj zavlažování zelených střech. Možnou alternativou je navržení větší nádrže s filtračním systémem pro použití dešťové vody pro zálivku WC. Přebytek dešťové vody je pak řešen vsakováním.

ZDRAVÝ UŽIVATEL

Dům motivuje své obyvatele udržovat se v kondici. Poskytuje dostatek místa pro pohyb a má svoji vlastní zahradu pro pěstování zeleniny, umožňuje pobyt na zelené střeše a kontakt se zelení z jiné perspektivy. Má pozitivní účinky na štěstí, pohodu a zdraví rodiny.

Varianty

Vytvořili jsme 3 typy domů, které nabízejí více dispozičních variant. Všechny však splňují principy zdravého a udržitelného bydlení a efektivně hospodaří s přírodními zdroji.

RODINNÝ DŮM

ulice_night_svetly

Dispoziční řešení:

1. NP: Dispoziční řešení rodinných a řadových domů vychází z orientace ulice-zahrada. Každý dům má vstup na ose s obývacím pokojem s vyšší světlou výškou a velkým oknem do zahrady s terasou. V přímé návaznosti na obývací pokoj je připojena kuchyně s jídelnou, která je přímo napojena na spíž. Ta svým umístěním pod zelenou střechou umožňuje skladování potravin v chladném prostředí. Centrem dispozice je komunikační jádro, které je nejvyšším vertikálním prostorem domu a nad kterým se nachází systémový větrací komín. U větších dispozic počínaje 4+kk je pak v rámci prvního podlaží přidána kolárna, ložnice i možnost letní kuchyně.

2. NP: Ve druhém podlaží se nacházejí další ložnice napojené na schodišťové jádro, kde počínaje dispozicí 4+kk a větší přibývá jedna hlavní ložnice s přístupem na terasu a střešní zahradu.

ŘADOVÝ DŮM

01

Dispoziční řešení:

Prakticky je identické s výše popsaným dispozičním řešením pro rodinné domy a také nabízí více variant velikostí.

BYTOVÝ DŮM

chk_zdravedomy_cam02_02

Dispoziční řešení:

Bytový dům je složen ze tří různých typů dispozic 2+kk, 3+kk a 4+kk – celkově potom 10 bytů – 4x 2+kk, 2x 3+kk a 4x 4+kk. Každá tato dispozice je tvořena moduly, jejichž počet odpovídá jejich kapacitě. Jednotlivé moduly jsou vzájemně umisťovány tak, aby umožnili maximální kontakt jednotlivých pokojů a pobytových teras. Každá jednotka je pak přístupná ze společného jádra, které se ze dvou stran napříč otevírá okny do okolí, čímž zajišťuje příčné provětrání a zvyšuje prostorovou kvalitu jádra. To je možné využít k dalším funkcím jako je coworking, posilovna či sdílená knihovna.

chk_zdravedomy_cam01_01
chk_zdravedomy_cam03_03

1. NP: Zde jsou situovány 2 bytové jednotky (3+kk a 4+kk) a technické zázemí domu, které je tvořeno centrální technickou místností, kočárkárnou a kolárnou, sklepními kójemi pro každý byt a místností pro popelnice na tříděný a komunální odpad. Ve vstupní hale je umístěn výtah, který obsluhuje veškeré byty až po 4NP.

2. NP: Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí 4 bytové jednotky (2x 2+kk, 3+kk a 4+kk) prostor schodiště otevírající se okny a převýšeným prostorem do okolí je možno využívat například jako sdílenou posilovnu či prostor pro vnitřní sportovní aktivity.

3. NP: Třetí nadzemní podlaží disponuje 3 bytovými jednotkami 2x 2+kk a 4+kk. Toto patro v rámci schodišťového jádra nabízí prostor pro co-working či komunitní knihovnu, který se na jižní straně otevírá do velké společné terasy s multifunkčním využitím.

4. NP: Na posledním podlaží se nachází jedna bytová jednotka 4+kk, jejíž obyvatelé mají přes schodišťové jádro přímý přístup na sdílenou pobytovou střechu.

Společná komunitní střecha je rozdělena na 3 výškové úrovně z nichž ta nejnižší je využívaná jako multifunkční terasa a na ostatních částech střechy mohou obyvatelé pěstovat plodiny k vlastní spotřebě na komunitních kaskádových zahradách.

Kontakt

hello@rootsroofs.cz

+420 731 774 765

 

mapa-2

© 2020 - 2024 Roots & Roofs