Technologie

STĚNOVÝ PANEL

Základním prvkem našich dřevostaveb je takzvaný stěnový panel. Ten se skládá hned z několika vrstev a každá má svou úlohu.

DSCF6426

Nosný rám panelů je konstruován z KVH hranolů ze sušeného dřeva a následně vyplněn izolací z čedičové vlny. Tato vlna má výborné tepelně izolační a protipožární vlastnosti. Její hlavní výhodou je tuhost a tvarová stálost, časem tedy nedochází k sesedání a vytváření dutin.

Z exteriérové strany je rám opláštěný dřevovláknitými deskami. Ty jsou další tepelně a akusticky izolační vrstvou a mají nízký difuzní odpor. Na desky přijde kontaktní fasáda, tedy omítka, nebo provětrávaná fasáda - opláštění.

Z vnitřní strany panelu je instalována parobrzda a provedeno dvojí opláštění konstrukčními deskami Rigistabil, mezi které přijde instalační předstěna pomocí dřevěného roštu. V předstěně je provedena příprava pro elektroinstalační rozvody. Dutina je opět vyplněna čedičovou vatou. 

V další fázi výroby jsou do panelů osazeny okna a dveře, předchystány prostupy instalací a montážní prvky. Panely jsou na staveništi montovány pomocí jeřábu. Montáž hrubé stavby RD trvá 1 až 3 dny v závislosti na rozsahu stavby.

Konstrukce panelu:

VARIANTA A – omítka

1. Rigistabil dvojitě – pro instalace technologií
2. Parozábrana
3. KVH hranol
4. Dřevovláknitý izolant
5. Klasická skladba omítky

Konstrukce panelu:

 VARIANTA B – provětrávaná fasáda

1. Rigistabil dvojitě – pro instalace technologií
2. Parozábrana
3. KVH hranol
4. Dřevovláknitý izolant
5. Venkovní fasádní fólie
6. Provětrávaná fasáda

RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil je ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny a obaleného silným papírovým kartonem. Výhodou je výrazně vyšší pevnost v ohybu a tvrdost povrchu, navíc jsou desky ohnivzdorné a impregnované. Zároveň je součástí technologie Activ‘Air, která prokazatelně pohlcuje až 70% formaldehydu.

Parozábrana

Speciální patentovaná parobrzda ISOVER Vario® XtraSafe přizpůsobuje své vlastnosti změnám vlhkosti vzduchu v každém ročním období, buď tedy více těsní nebo naopak pomáhá vysychání.

KVH hranoly

KVH hranoly se používají na konstrukci stěnových panelů. Nejčastěji se vyrábí ze smrkového řeziva, které je vysušeno na vlhkost 15 %, což funguje také jako prevence proti dřevokazným houbám a hmyzu. Jednotlivé kusy je možné tlakem slepit a tak získat hranoly nejrůznějších velikostí. Ty jsou tvarově stálé, což zajistí dokonalou rovinnost stěn dřevostavby.

Dřevovláknitá izolace

Dřevovláknité desky jsou ekologickým materiálem s tepelnými a akustickými izolačními vlastnostmi. Šetří zdroje, protože pro výrobu jemných vláken je možné využít i odpadové materiály z dřevozpracujícího průmyslu. Tato vlákna jsou za vysoké teploty a tlaku slisována a spojena díky pryskyřici, která je přirozenou součástí dřeva.

Difuzně otevřená konstrukce

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru, v tomto případě se jedná o pohyb vodní páry, čehož využívá právě princip difúzně otevřené konstrukce. Skladba stěn umožňuje propustnost vodní páry na molekulární rovině ven z interiéru. Zároveň automaticky reguluje vlhkost v interiéru, takže není ani příliš suchý, což je časté u dřevostaveb. Pohyb molekul vodní páry navíc zásadně omezuje vznik plísní a hub.

DSCF6355

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ DOMU

Klasická omítka
Jelikož je skladba našich panelů z konstrukčních materiálů a izolací, které jsou difuzně otevřené, používáme omítky, jejichž skladba je také difuzně otevřená. Co do složení se jedná o klasický postup:

1. Armovací stěrka
2. Armovací síťovina
3. Omítka
4. Fasádní barva

Provětrávaná fasáda
U této varianty vnější tváře domu jsou dřevovláknitou izolací do KVH hranolů ukotveny rošty a na ně osazena provětrávaná fasáda z modřínového dřeva.

 

 

Kontakt

hello@rootsroofs.cz

+420 731 774 765

 

mapa-2

© 2020 - 2024 Roots & Roofs