Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Roots and Roofs s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Identifikace  a kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Roots and Roofs s.r.o. se sídlem Husitská 150/9, 77900 Olomouc, zapsaná Krajským soudem v Ostravě, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 65524, IČ: 04895631 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:
doručovací adresa – Husitská 150/9, 77900 Olomouc
elektronická adresa – hello@rootsroofs.cz
telefon: +420 731 774 765

Účel zpracování osobních údajů
V souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) jsme v roli správce Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro následující účely:

·        plnění smlouvy, zajištění služeb
·        vyřízení a zajištění objednávek
·        doručení zboží na základě objednávky
·        plnění případných reklamací a náhrad
·        rozesílání informačních newsletterů zákazníkům
·        plnění právních povinností správce

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR):

·        splnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b)
·        splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. c)
·        oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f)

Zpracovávané osobní údaje
Zpracovávanými údaji jsou Vaše:

·        jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa (doručovací, fakturační)

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje vymazány a skartovány.

Zdroje osobních údajů
Společnost Roots and Roofs s.r.o. získává osobní údaje zejména od Vás – subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Společnost Roots and Roofs s.r.o. automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.rootsroofs.cz, a to v průběhu standardních operací serveru společnosti (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies.

Další příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů
Pro zajištění výše popsaných účelů mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány kromě naší společnosti a našich zaměstnanců také zpracovateli činnými pro naši společnost, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Dodržování Vašich práv
Můžete se na nás poštou nebo e-mailem obrátit pro uplatnění Vašeho práva na: přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte právo vznést námitku i se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odsouhlasení
Potvrzením formou zatržení pole “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” v objednávce nebo kontaktním formuláři potvrzujete, že jste si tuto informaci přečetli, vzali ji na vědomí a je Vám srozumitelná.

Kontakt
V případě dotazů či připomínek k uvedenému tématu se na nás neváhejte obrátit na email: hello@rootsroofs.cz